Voorbeelden uit de praktijk

In welke situaties doen mensen een beroep op de hulp van het Sociaal Fonds? Hieronder volgen een aantal fictieve voorbeelden. 

Collega raakt in de problemen nadat haar partner invalide werd

Een 43-jarige collega van ons ministerie raakte in de financiële problemen doordat haar partner plotseling invalide werd. Er zijn veel extra kosten gemaakt voor de noodzakelijke verbouwing van hun woning. Het stel kon deze verbouwing nog maar net met hun spaargeld betalen. Helaas was er geen geld meer om een noodzakelijke aanpassing te laten verrichten aan de auto. Het Sociaal Fonds hielp met het verstrekken van een renteloze lening.

 

Het overzicht kwijt

Van een gepensioneerde collega is vorig jaar haar man overleden. Hij hield altijd de boekhouding bij. Mevrouw heeft onverwacht hogere zorgkosten en moest noodzakelijkerwijs haar woning aanpassen. Hierdoor stond zij in het rood en was zij het volledige financiële overzicht kwijt. De door het Sociaal Fonds beschikbaar gestelde budgetcoach hielp deze collega om weer overzicht en inzicht te creëren in haar financiële situatie.  

'Help, de deurwaarder stond op de stoep'

Een 51-jarige collega van het LVNL vroeg om hulp vanwege schulden. De deurwaarder stond op de stoep vanwege huurachterstand en dreigde met huisuitzetting. Daarnaast had hij nog meer schulden. Vanwege het spoedeisende karakter van zijn aanvraag betaalde het Sociaal Fonds direct de huurachterstand zodat de schuld niet verder opliep. Het bestuur van het Sociaal Fonds heeft hiervoor een lening verstrekt. De werknemer is hierdoor op een kort termijn schuldenvrij. Het Sociaal Fonds adviseerde ook hoe de collega de situatie voor de lange termijn kan oplossen. 

Hoge en dubbele lasten tijdens scheiding

Een 35-jarige collega werkt bij Rijkswaterstaat en is deelneemster van het Sociaal Fonds. Zij en haar man lagen in scheiding waardoor zij tijdelijk met haar drie kinderen bij familie woonde. De woning van haar en haar (ex-)man moest waarschijnlijk met verlies verkocht worden. Haar (ex-)man woonde in de woning en hij en de collega betalen ieder de helft van de hypotheek. Mevrouw vroeg om een renteloze lening zodat zij de oplopende en onvoorziene kosten snel kon betalen. Ze had daarmee tijdelijk lucht om snel een huurhuis te vinden voor haar en haar drie kinderen.

Preventieve inzet van een budgetcoach

Een collega bij RWS zat midden in een scheiding. Daarnaast had een andere collega bij het ministerie te maken gehad met het overlijden van zijn partner. Beide collega’s kregen te maken met een veranderde financiële situatie en konden de consequenties niet overzien. Zij hadden behoefte aan een budgetcoach die hen hielp om het nieuwe financiële plaatje in kaart te brengen. Het Sociaal Fonds regelde een budgetcoach en betaalde de inzet. Toen de budgetcoach hen die duidelijkheid had verschaft, gaf dat een stukje innerlijke rust. Zo hielden ze energie over voor andere, belangrijke zaken.

Cookie-instellingen