Hulp in onverwachte situaties

Onverwachte situaties kunnen jou of je collega ernstig in de problemen brengen. Het kan ons allemaal overkomen. Het Sociaal Fonds biedt financiële hulp aan collega’s in onverwachte noodsituaties wanneer zij nergens anders terecht kunnen. 

Denk aan de situatie waarin je niet meer in staat bent om je vaste lasten, zoals huur, gas, licht en water te betalen, terwijl je schulden hebt. Hierdoor kun je niet meer bij je bank aankloppen omdat je daar al een te hoge lening hebt. 

De stichting, opgericht in 1950, is een onafhankelijke organisatie waarbij de inkomsten worden gegenereerd door contributies van collega's en oud-collega's. De bestuursleden bestaan uit collega's die op vrijwillige basis invulling geven aan hun bestuursfunctie en worden door de minister en vakbonden benoemd. Zij zijn het besilisorgaan rond de aanvragen. Fulltime adviseur, Ron Bentvelzen, ondersteunt het bestuur. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het fonds, de communicatie en staat in contact met alle partners. Daarnaast zijn er in het land 16 vertegenwoordigers die als eerste aanspreekpunt voor collega’s fungeren. Op deze pagina vind je de vertegenwoordigers van het fonds. 

Hoe helpen wij?  

We bieden hulp aan collega’s in noodsituaties, werkend bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW, RWS, ILT, ANVS, KNMI en PBL) en de daarbij aangesloten organisaties: RDW, LVNL en SWOV. Op de volgende manieren staan we onze collega's bij:  

  • de adviseur of een vertegenwoordiger helpt je als eerste aanspreekpunt graag op weg;
  • de basis op orde brengen door bijvoorbeeld financieel overzicht te creëren;  
  • financiële ondersteuning in de vorm van een tijdelijke lening of gift.  

Voor en door collega’s  

  • Collega's kunnen op een laagdrempelige manier iets voor een andere collega betekenen en hen helpen in onverwachte situaties.  
  • Door deelnemer te worden, maak je mogelijk dat het fonds jouw collega's helpt wanneer zij dat het hardst nodig hebben.  
  • Je kunt zelf ook altijd een beroep doen op het fonds.  


Bekijk ons verhaal

Collectieve verzekering als extra dienst 

Het Sociaal Fonds heeft als opgedragen taak van de minister van MinIenW het verzorgen van de collectieve arbeidsongeschiktheid- en zorgverzekering. Deze verzekeringen zijn voor alle medewerkers en staan los van het deelnemerschap van het fonds. Het Sociaal Fonds besteedt veel aandacht aan de onderhandelingen met betrekking tot collectieve verzekeringen om jou en alle andere collega’s zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het is voor iedereen belangrijk om een goede verzekering af te sluiten zodat men de juiste hulp en financiële steun kan ontvangen zodra dit nodig is.

Cookie-instellingen